นโยบายทางธุรกิจ (การจัดส่ง การยกเลิก การคืนสินค้าและคืนเงิน)

บริษัทฯ จัดส่งสินค้าถึงบริษัทขนส่งภายใน 1-3 วันทำการของบริษัท หลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยจัดส่งสินค้าวันละ 1 ครั้งยกเว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของบริษัทฯ ทางบริษัท ฯ จะจัดส่งให้ทันทีหลังเปิดทำการ เมื่อส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขตรวจสอบสินค้า (tracking number) ให้กับลูกค้า

  • กรณีสั่งทางเพจเฟซบุ๊ค ส่งเลขหมายเลขตรวจสอบสินค้าให้ลูกค้าโดย Facebook Message
  • กรณีสั่งทาง www.mahahere.com ส่งเลขหมายเลขตรวจสอบสินค้าให้ลูกค้าผ่าน Email ตามที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

ส่งผ่านทาง FLASH Express สินค้าจะถึงปลายทางตามเกณฑ์ของบริษัทขนส่ง กรณีไม่ได้รับสินค้าภายในกำหนด กรุณาติดต่อบริษัทขนส่งปลายทางหรือแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทขนส่งที่ลูกค้าเลือก โดยมีอัตราค่าจัดส่งดังนี้

 

FLASH Express

ค่าจัดส่ง 50 บาท กรณีพื้นที่ห่างไกลคิดเพิ่ม 50 บาท

 

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ไม่เกิน 3 วันทำการของบริษัท และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
  • ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง

 

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อและคืนสินค้า

การยกเลิกการสั่งซื้อ

สามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ อาจมีค่าดำเนินการขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี โดยบริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้วเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

 

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 093-919-6697 ,แจ้งทางเฟซบุ๊คเพจที่ปรากฏในเว็บไซต์

 

นโยบายการคืน/เปลี่ยนสินค้า

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุด ลูกค้าสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

กรณีเกิดข้อผิดพลาดจากทางบริษัท ได้แก่ กรณีสินค้าชำรุดจากบริษัท (ยกเว้นสินค้ามือสองของร้าน XecondX) และกรณีสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถถ่ายรูปสินค้าและติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/MahaheretonightBKK เพื่อ

  1. ขอคืนเงิน ลูกค้าจะต้องส่งสินค้ากลับคืนทางบริษัท ฯ ผ่านบริษัทขนส่ง ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบ และดำเนินการคืนเงินหลังตรวจสอบเสร็จสิ้นภายใน 3 วันทำการของบริษัท ยกเว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของบริษัทฯ โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทั้งหมด
  2. เปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องส่งสินค้ากลับคืนทางบริษัท ฯ ผ่านบริษัทขนส่ง บริษัทจะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องตามคำสั่งซื้อให้กับลูกค้าภายใน 3 วันทำการของบริษัท ยกเว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของบริษัทฯ โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทั้งหมด

 

กรณีเกิดข้อผิดพลาดจากทางลูกค้า ได้แก่ กรณีสินค้าผิดชนิด และกรณีสั่งสินค้าผิดไซส์, สี ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเปลี่ยนสินค้าผ่านทางเพจเฟซบุ๊ค  https://www.facebook.com/MahaheretonightBKK  และส่งสินค้าเดิมคืนให้กับทางบริษัท ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าภายใน 2 วันทำการของบริษัท ยกเว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของบริษัทฯ

  • กรณีเปลี่ยนสินค้าตัวเดิม เช่น เปลี่ยนไซส์ หรือสีสินค้า ลูกค้ารับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าทั้งหมด
  • กรณีที่ต้องการเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่าเดิม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนส่วนต่างค่าสินค้า และลูกค้ารับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าทั้งหมด
  • กรณีที่ต้องการเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงกว่าเดิม ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่างค่าสินค้าและค่าจัดส่งสินค้าทั้งหมด