ข้อตกลงเเละเงื่อนไข

บริษัทฯ จัดส่งสินค้าถึงบริษัทขนส่งภายใน 1-3 วันทำการของบริษัท หลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยจัดส่งสินค้าวันละ 1 ครั้งยกเว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของบริษัทฯ ทางบริษัท ฯ จะจัดส่งให้ทันทีหลังเปิดทำการ เมื่อส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขตรวจสอบสินค้า (tracking number) ให้กับลูกค้า

    • กรณีสั่งทางเพจเฟซบุ๊ค ส่งเลขหมายเลขตรวจสอบสินค้าให้ลูกค้าโดย Facebook Message
    • กรณีสั่งทาง www.mahahere.com ส่งเลขหมายเลขตรวจสอบสินค้าให้ลูกค้าผ่าน Email ตามที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

ส่งผ่านทาง FLASH Express สินค้าจะถึงปลายทางตามเกณฑ์ของบริษัทขนส่ง กรณีไม่ได้รับสินค้าภายในกำหนด กรุณาติดต่อบริษัทขนส่งปลายทางหรือแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทขนส่งที่ลูกค้าเลือก โดยมีอัตราค่าจัดส่งดังนี้

 

FLASH Express

ค่าจัดส่ง 50 บาท กรณีพื้นที่ห่างไกลคิดเพิ่ม 50 บาท

 

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

    • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ไม่เกิน 3 วันทำการของบริษัท และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
    • ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง